ศัลยกรรมแปลงเพศ

แปลงเพศ (จากชายเป็นหญิง)

แปลงเพศ (จากชายเป็นหญิง)

ตกแต่งลูกกระเดือก

ตกแต่งลูกกระเดือก