ศัลยกรรมจมูก

จมูก เป็นอวัยวะที่สำคัญบนใบหน้า เนื่องจากเป็นจุดเด่นที่สุด การมีจมูกที่สวยงามได้สัดส่วนโดยเฉพาะความสูงโด่งที่พอเหมาะและการมีปีกจมูกที่เหมาะสมกับบริเวณสันจมูก จะเพิ่มความสวยงามสมส่วนให้กับใบหน้า ซึ่งคนเอเชียส่วนใหญ่จมูกไม่โด่งเท่ากับคนตะวันตก การเสริมจมูกและการตัดปีกจมูกให้ได้รูปทรงในคนเอเชียจึงเป็นการผ่าตัดที่นิยมมากที่สุดอย่างหนึ่งในบรรดาการผ่าตัดศัลยกรรมความงาม

การเสริมจมูก

การตกแต่งโครงสร้างของจมูกให้ดูสูงขึ้น ทำให้โครงสร้างจมูกมีรูปร่างที่สวยงามขึ้น การผ่าตัดเสริมจมูกมีทำกันมานานหลายสิบปีแล้ว คนที่มีโครงสร้างของจมูกแบนทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถรับการผ่าตัดเสริมจมูกได้ แต่แนะนำว่าผู้ที่มาผ่าตัดเสริมจมูกควรจะมีอายุอย่างน้อย 16 ปีขึ้นไป

การตกแต่งปีกจมูก

การตกแต่งบริเวณจมูกส่วนล่างให้มีความเหมาะสมกับบริเวณสันจมูกและจมูกส่วนบน แก้ไขปีกจมูกที่ใหญ่ให้แคบเล็กลง ลดขนาดรูจมูกที่กว้างและตัดปีกจมูกที่กางออก

การแก้ไขจมูก

คนที่ต้องการแก้ไขจมูก ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ไปทำการผ่าตัดเสริมจมูกมา แต่การแก้ไขจมูก อาจเกิดจากการที่มีรูปจมูกไม่สมดุลกับใบหน้า ไม่ว่าจะเป็นจมูกโตเกินไป มีรูจมูกกว้างเกินไป หรือไม่มีดั้งจมูกเลย

การถอนจมูกเทียม

ถอนจมูกเทียม (Removal Nasal Prosthetic) ให้บริการทั้งกรณีที่ไม่ติดเชื้อ และกรณีที่มีการติดเชื้อมาจากที่อื่น