การถอนจมูกเทียม

ถอนจมูกเทียม (Removal Nasal Prosthetic) ให้บริการทั้งกรณีที่ไม่ติดเชื้อ และกรณีที่มีการติดเชื้อมาจากที่อื่น

กรณีที่ไม่ติดเชื้อ 4,000 บาท
กรณีที่มีการติดเชื้อมาจากที่อื่น เริ่มต้นที่ 5,500 บาท

สอบถามรายละเอียดและขอคำปรึกษาได้ที่ : ศูนย์ดูแลสุขภาพและความงาม โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 091-770-6640, 02-115-2111 แฟกซ์ : 02-738-9740

* ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า